Предизвикателства пред вътрешнопартийната демокрация в югоизточна Европа

рез месец ноември 2006 г. в София се състоя регионална международна конференция на тема “Прекрояване на накърненият облик на политическите партии в Югоизточна Европа. Предизвикателства пред вътрешнопартийната демокрация”. Конференцията беше организирана съвместно от Българското училище за политика и Института за политически и правни изследвания. В нея взеха участие политолози и политици от България, Сърбия, Хърватска, Македония, Албания, Босна и Херцеговина. Основната цел на конференцията беше да бъдат анализирани основните проблеми и предизвикателства, които стоят пред политическите партии в региона, на базата на което да бъдат направени практически предложения, с оглед подобряване на тяхното вътрешно функциониране.

Categories: Януари 2007