Мъртва ли е политическата теория

Дочувам някои твърдят, че политическата философия е мъртва” – пише оксфордският професор по политическа теория Джон Пламенац през 1960 г. По това време едва ли има член на международната общност по политически науки, който да не знае, че тази смърт, макар и с прискърбие, е констатирана от Питър Ласлет през 1956 г.2 И всички, включително Ласлет и Пламенац, са наясно с виновниците за тази смърт и начина, по който е причинена.

Categories: Януари 2007