За универсалното човешко право на добро управление

Народният суверенитет е най-великия принцип на човечеството. Историята се дели на две, стара и нова – епохите преди и след неговото утвърждаване по земята. Естествените “божи” права на аристокрацията се прехвърлят като естествени “природни” права на всички. Суверенните права на аристокрацията и народа са сходни, като единствената и главна разлика е, че в първия случай това са правата да управляваш народа, а във втория – правото на народа да се самоуправлява.

Categories: Януари 2007