In memoriam

Comments Off on In memoriam 67

На 7 януари 2023 г. внезапно ни напусна проф. Георги Карасимеонов – един от доайените и основателите на политологията в България. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, учен с международно признание и принос проф. Карасимеонов беше ръководител на катедра „Политология“ (2008-2012) и председател на Българската политологическа асоциация (1991-1998), член на Изпълнителния съвет на Европейския консорциум на политически изследвания (1991-1994), член на Съвета за социални и политически анализи към президента на Република България (2002-2012 г.).

През 1994 г. по решения на правителството на Дания, проф. Карасимеонов е награден с Датският орден на Данеброг, за изключителни усилия в подкрепа на каузата на демокрацията в България и развитието на датско-българските отношения.

Георги Карасимеонов е роден през 1949 г. във Варшава. През 1965 г. завършва гимназия в Ню Йорк и започва да следва обществени науки в нюйоркския Сити колидж. През 1971 г. завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“, през 1976 г. става доктор по право, а през 1989 г. става доктор на философските науки. Бил е Хердеров стипендиант в Юридическия факултет на Виенския университет (1970-1971)

Целият професионален път на Георги Карасимеонов е свързан със Софийския университет – от 1976 година започва работа като асистент във Философски факултет на Софийския университет, от 1981 г. е доцент, а от 1991 г. – професор по политология. Той е бил гост-професор в Държавния университет на Охайо (САЩ), Университета на Йоребро (Швеция), Атинския университет, Университета на Фрийбург (Швейцария).

Проф Карасимеонов е участвал е в десетки научни и изследователски проекти. Автор е на множество научни трудове в областта на сравнителната политология, политическите партии и демократизацията в Централна и Източна Европа. Сред тях са монографиите „Политика и партии в САЩ “, „Политика и политически институции“, „Политическите партии“, „Партийната система в България“, „Challenges to Democracy“; статии и студии в „The New Рarliaments of Central and Eastern Europe“, „Cleavages, Рarties and Voters”, „The Handbook of Political Change in Eastern Europe”. От 1995 г е изпълнителен директор на Института за политически и правни изследвания. В продължение на десетилетия проф. Карасимеонов е българският политолог с най-висок импакт фактор и безспорен международен авторитет.

Кончината на проф. Карасимеонов е голяма и ненавременна загуба. Ключовото му мястото и роля в българската политология е безспорно. Достойно и без излишни жестове проф. Карасимеонов е бил опора и еталон за поколения политолози. Космополит по образование и професионална реализация, той се отличаваше с рядката и възхитителна способност да бъде аристократ на духа, който винаги запазва здрав разум и практическа преценка за политическата реалност.

Светла му памет.

Поклонението ще се състои на 12 януари 2023 г. (четвъртък) от 11 часа, в храм „Св. вмчк. Георги Победоносец“, бул. „П. Евтимий“ 90.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org