Отражения на контролираното гласоподаване в България 2013 – 2014 г.

Comments Off on Отражения на контролираното гласоподаване в България 2013 – 2014 г. 122

Отражения на контролираното гласоподаване в електоралната динамика в България 2013 – 2014 г.
Автори Димитър Димитров и Стойчо Стойчев
СУ “Св. Климент Охридски” 

Трикратното гласуване в рамките на година и половина е добра предпоставка за анализи на динамиката на гласоподаването на различните равнища на агрегиране на гласовете. Сравняването на числата от протоколите с резултатите от гласуването на предсрочните парламентарни избори през 2013, изборите за Европейски парламент през 2014 и предсрочните парламентарни избори от 2014 г. е особено привлекателно по две причини и едно условие. 21 Първата причина е редуването на избори от първи и втори порядък22, което позволява да бъде надеждно оценен мобилизационния потенциал на различните партии (Reif and Schmitt, 1980; Norris and Reif, 1997), емпиричният индикатор за който ще бъде равнището на участие и динамиката в гласоподаването за отделните листи. Променливата „активност” за избори от втори порядък каквито са европейските позволява да бъдат регистрирани специфични отклонения в електоралния процес на териториално и групово равнище. Втората причина е локална – на Европейските избори у нас се придаваше значение на тест за доверие или недоверие към действащото парламентарно мнозинство и изборните резултати на практика отключиха последвалите действия по прекратяването на мандата на 42-рото Народно събрание. От методологическа гледна точка регистрацията и администрирането на изборите в идентично зададени равнища на агрегиране на резултатите (секции и райони) прави възможно построяването на динамични редове. Благоприятно е и обстоятелството, че четирите парламентарно представени партии използваха (с известни уговорки) една и съща регистрация на трите последователни избора. За останалите партии, с изключение на Патриотичния фронт, е възможно ретроспективно реконструиране на електоралната подкрепа. Новооснованата партия ББЦ (с известна уговорка свързана с коалиционния партньор ВМРО) може да бъде разглеждана като нов участник, а коалицията Реформаторски блок, като наследник на електоралния запис на водещите от електорална гледна точка в коалицията ДБГ, ДСБ и СДС. Сред значимите останали участници в Европейските избори резултатите на АБВ и НФСБ не могат да бъдат разгледани в сравнителна перспектива защото са ново регистрирани участници. Това е причината резултатите за тези две листи да не присъстват като обособени аналитични категории.

 

Цялото изследване вижте Controlled Voting Bulgaria

 


 

Tagged with: , , ,

Similar articles

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org