• Завърши изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

  29/30.01.2024 г. Завърши изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г. Предлагаме на вниманието ви резултатите от проекта: Доклад „Тестово прилагане методика…

  Read more
 • Доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

  Публикуван е доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието” Приключи изпълнението на втората дейност от проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”,…

  Read more
 • Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

  Публикувани са три доклада по проект “Активизиране на местния потенциал зацелите на развитието” Приключи изпълнението на първата дейност от проект “Активизиране на местнияпотенциал за целите на развитието”. Проектът се изпълнява от сдружение“Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Центърза модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Доброуправление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.Предлагаме на…

  Read more
 • In memoriam

  На 7 януари 2023 г. внезапно ни напусна проф. Георги Карасимеонов – един от доайените и основателите на политологията в България. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, учен с международно признание и принос проф. Карасимеонов беше ръководител на катедра „Политология“ (2008-2012) и председател на Българската политологическа асоциация (1991-1998), член на Изпълнителния съвет на Европейския…

  Read more
 • Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

      Стартира проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”. Проектът се изпълнява от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление“, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г. Основната цел на проекта е насърчаването на открито и отговорно управление на местно ниво,…

  Read more
 • Покана за Общо събрание на БАПН

  От сдружение с нестопанска цел „ Българска асоциация за политически науки“Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация заполитически науки“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БАПН свикваредовно общо събрание на сдружението на 31 май 2022 година от 17.00 часа в гр. София,бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл….

  Read more
 • Open Access Publishing Conference – Call for Proposals Now Open

  The International Political Science Association (IPSA), in collaboration with Concordia University, the Konrad Adenauer Foundation and the American Political Science Association, will hold a hybrid conference titled Open Access Publishing: A New Era in Scholarly Communication to contribute to the future of scholarly publishing.The two-day international conference will take place onsite at Concordia University in Montreal, Canada, and virtually on 13-14…

  Read more
 • Покана за лекция на тема: “Democratic Illiberalism: Post-communist Conceptual Innovation?”

  28 октомври ще се проведе разговор на специализираната група Modern Liberty, Political Studies Association, на която д-р Ружа Смилова ще представи лекция на тема: “Democratic Illiberalism: Post-communist Conceptual Innovation?” Събитието е с начален час 17 ч. След въвеждащата презентация, ще има възможност за въпроси и дискусия.Обявата – с линк за регистрация – можете да видите на страницата на…

  Read more
 • Етичен кодекс

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ* (приет на 27.09.2021 г. от Общото събрание на БАПН) ВЪВЕДЕНИЕ Кодексът очертава етичните принципи и критерии, които съставляват основата на професионалните отговорности и професионалното поведение на политолозите, обединени в БАПН. Той представлява най-обща нравствена рамка и система от ориентири по проблеми, с които политолозите се сблъскват всекидневно…

  Read more
 • Годишна конференция на БАПН

  “Кризи и парламентарно управление” е темата на годишната конференция на БАПН. Тя ще се проведе през пролетта на 2022 г. и ще бъде организирана от Нов български университет.

  Read more