• Завърши изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

    29/30.01.2024 г. Завърши изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г. Предлагаме на вниманието ви резултатите от проекта: Доклад „Тестово прилагане методика…

    Read more