• In memoriam

    На 7 януари 2023 г. внезапно ни напусна проф. Георги Карасимеонов – един от доайените и основателите на политологията в България. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, учен с международно признание и принос проф. Карасимеонов беше ръководител на катедра „Политология“ (2008-2012) и председател на Българската политологическа асоциация (1991-1998), член на Изпълнителния съвет на Европейския…

    Read more