• Покана за Общо събрание на БАПН

    От сдружение с нестопанска цел „ Българска асоциация за политически науки“Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация заполитически науки“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БАПН свикваредовно общо събрание на сдружението на 31 май 2022 година от 17.00 часа в гр. София,бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл….

    Read more