• Етичен кодекс

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ* (приет на 27.09.2021 г. от Общото събрание на БАПН) ВЪВЕДЕНИЕ Кодексът очертава етичните принципи и критерии, които съставляват основата на професионалните отговорности и професионалното поведение на политолозите, обединени в БАПН. Той представлява най-обща нравствена рамка и система от ориентири по проблеми, с които политолозите се сблъскват всекидневно…

  Read more
 • Годишна конференция на БАПН

  “Кризи и парламентарно управление” е темата на годишната конференция на БАПН. Тя ще се проведе през пролетта на 2022 г. и ще бъде организирана от Нов български университет.

  Read more
 • КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА НА БАПН

  На 27.09.2021 г. Общото събрание на БАПН, в съответствие с чл. 19 и чл. 20 от Етичния кодекс на БАПН и Правилника за приложението му, избра Комисия по етиката в състав: Проф. дпн Николай Найденов (Софийски университет) -Председател Проф. дфн Тодор Галунов (Великотърновски университет) Доц. д-р Симеон Асенов (Университет за национално и световно стопанство) Гл….

  Read more
 • доц. д-р Теодора Калейнска

  Ръководител на Представителството на Съвета на Европа в България /2007- 2010г/ и на регионалния офис във Велико Търново (1997-2007), на Европейски информационен център (1997 – до момента). Eксперт в областта на международните организации; институции и политики на Съвета на Европа и на ЕС; дипломация и протокол. Член на Консултативната комисия по въпроси на гражданското общество…

  Read more