• Кандидатстване за членство

    Устав на БАПН: Чл. 9.(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които  упражняват научно-изследователска дейност или преподаване на политически науки и желаят да се ползват от дейността на сдружението и да работят за неговите цели. При желание за членство се подава следното заявление:

    Read more