• Информация за авторите

    Ръкописите се приемат по електронен път на адресите: politicheski.izsledvania@gmail.com и dobrinkanev@hotmail.com във формат word.doc.   Размерът на приеманите за публикуване в списание „Политически изследвания“ статии е около 18 – 25 стандартни страници (32 – 45 000 знака), а на рецензии, отзиви, съобщения – 2-3 стандартни страници (5 000 знака). Рецензират се само публикувани в България книги….

    Read more
  • доц. д-р Добрин Канев

    Добрин Канев е доцент в Нов Български университет. Доктор по философия. Добрин Канев е един от създателите на Департамента по политически науки в Нов български университет и негов ръководител в продължение на два мандата (1993-2000). Титуляр на постоянен курс “Жан Моне” по проект “Жан Моне”. Ръководил няколко международни и национални проекта. Основател и главен редактор…

    Read more