• Публичният интерес в управлението на местно ниво

  Автор: Милена Стефанова   Монографията на доц. Милена Стефанова търси отговор на въпросите: какво е публичен интерес, кой го определя и как се постига? Как работят администраторите и политиците в защита на публичния интерес? Отговорите на тези въпроси са в основата на универсална методика за оценка на дейността на местните власти в защита на публичния…

  Read more
 • Демокрацията в България през ХХI в.

  “Демокрацията в България през ХХI в.”  е сборник със статии в резултат на проведената на 30 и 31 октомври 2009 Национална научна конференция на Българската асоциация за политически науки. Съдържание Демокрация, политическо представителство и политически актьори Даниел Смилов, Партиите и фрустрираната демокрация Антоний Тодоров, Българската демокрация – модуси на политическото участие Милен Любенов, Партийна система…

  Read more
 • проф. дпн Милена Стефанова

  Проф. дпн Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична администрация в специалност Публична администрация на Философски факултет на СУ „СВ. Климент Охридски“.  Ръководител на катедрата по публична администрация (2003 – 2007), заместник-декан на Философски факултет (2007-2011), заместник-ректор…

  Read more
 • доц. д-р Емилия Занкина

  Доц. д-р Емилия Занкина е първи зам.-ректор „Научна дейност” и преподавател по политически науки в Американския университет в България. Защитила е докторат по международни отношения в Питсбъргския университет. Има бакалавърска степен по политически науки и риторика. Работила е като зам.-директор на Центъра за руски и източноевропейски науки към Питсбъргския унивестиет и като асистент редактор на…

  Read more
 • доц. д-р Милен Любенов

  Милен Любенов е доцент в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по политология. Научните му интереси са в областта на политическите партии и партийни системи, българската политика. В периода 2012-2017 г. е секретар по вътрешна политика на Президента и председател на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места…

  Read more
 • Политически изследвания брой 1-2/2017

    (НАЦИОНАЛ)ПОПУЛИЗМЪТ       СЪДЪРЖАНИЕ Увод 5           Тройната популистка иновативност АННА КРЪСТЕВА Популизмът – концептуализации и теоретизации 19          Що е то „популизъм“ и има ли почва в съвременния свят? ПЕТЪР-ЕМИЛ МИТЕВ 26           Популизъм и отдалечаване на меритократичните елити в либералните демокрации РУЖА СМИЛОВА 42           Популизмът като демократичен момент АНТОНИЙ ТОДОРОВ 56          Исторически контекст и…

  Read more