• Покана за статии

  Политики на (не)видимосттаБрой на “СеминарБГ”Съставители:Анна Кръстева и Ивайло Дичев Основна цел на политиката на видимостта е да прави някои неща (явления, индивиди, групи) видими. Не просто да бъдат физически възприемани, а да привличат вниманието, да се запечатват в паметта, да добиват значимост. Да стане видима определена група – например, етническо малцинство, хора с увреждания, бежанци…

  Read more
 • доц. д-р Мария Бакалова

  Доц. д-р Мария Бакалова е преподавател в катедра „Международни отношения“ на УНСС. В периода 2014-2019 г. е заместник-декан по научно-изследователската дейност на факултет „Международна икономика и политика“. Завършила е Университета за национално и световно стопанство със специалност “Международни отношения” и втора специалност “Политология”. Има магистърски степени по „Изследване на национализма“ (cumlaude) и „Политология“ от Централноевропейския…

  Read more
 • Покана за Общо събрание на БАПН

  Управителният съвет на БАПН, на основание чл. 26 от ЗЮЛНСЦ и чл. 22 от Устава, свиква редовно Общо събрание  на сдружението на 28 май 2019 г. от 16 ч.  в град София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ауд. 300 при следния дневен ред: 1. Приемане на нови членове на БАПН 2. Отчет на…

  Read more
 • Политически изследвания бр. 4/2007

  Статии в броя:  Видове популистки партии и бъдещето на демокрацията в България Светослав Андреев Една европейска демокрация: защо и как Филип К. Шмитър  Процесът на финансова децентрализация в България: какво бе постигнато за периода 2002-2005 и какво предстои Стела Недева Политическата система след местните избори Антоний ГълъбовПолитически образи Анна Кръстева Целият брой: Politicheski_izsledvania_4

  Read more
 • Политически изследвания бр. 3/2007

    Статии в броя: Външна политика и политическа култура: едно измерение на кливиджите в България Антоний Тодоров Качество на демокрацията след присъединяването към Европейския съюз Ян Зиелонка „Атака” – между национализма и популизма Кристина Жечева Реалната политика предизвиква теорията на политиката, тя не реаги­ра Светослав Ставрев Предизвикателствата към социалната демокрация и българския поли­тически модел Георги…

  Read more
 • Политически изследвания бр. 2/2007

  Статии в броя: Абстрахирането – същност на демокрацията и ключ към нейното изследване Николай Найденов Ляво и дясно: методологически проблемии съдържателни характeристики Милен Любенов Популисткият Zeitgeist Кас Муде Първите избори за Европейския парламент в България Петя Георгиева Политическото посредничество в епохата на “Биг Брадър“ Иво Инджов Целият брой: Politicheski_izsledvania_2

  Read more
 • Публичният интерес в управлението на местно ниво

  Автор: Милена Стефанова   Монографията на доц. Милена Стефанова търси отговор на въпросите: какво е публичен интерес, кой го определя и как се постига? Как работят администраторите и политиците в защита на публичния интерес? Отговорите на тези въпроси са в основата на универсална методика за оценка на дейността на местните власти в защита на публичния…

  Read more
 • Демокрацията в България през ХХI в.

  “Демокрацията в България през ХХI в.”  е сборник със статии в резултат на проведената на 30 и 31 октомври 2009 Национална научна конференция на Българската асоциация за политически науки. Съдържание Демокрация, политическо представителство и политически актьори Даниел Смилов, Партиите и фрустрираната демокрация Антоний Тодоров, Българската демокрация – модуси на политическото участие Милен Любенов, Партийна система…

  Read more
 • проф. дпн Милена Стефанова

  Проф. дпн Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична администрация в специалност Публична администрация на Философски факултет на СУ „СВ. Климент Охридски“.  Ръководител на катедрата по публична администрация (2003 – 2007), заместник-декан на Философски факултет (2007-2011), заместник-ректор…

  Read more