• доц. д-р Милен Любенов

  Милен Любенов е доцент в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по политология. Научните му интереси са в областта на политическите партии и партийни системи, българската политика. В периода 2012-2017 г. е секретар по вътрешна политика на Президента и председател на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места…

  Read more
 • Политически изследвания брой 1-2/2017

    (НАЦИОНАЛ)ПОПУЛИЗМЪТ       СЪДЪРЖАНИЕ Увод 5           Тройната популистка иновативност АННА КРЪСТЕВА Популизмът – концептуализации и теоретизации 19          Що е то „популизъм“ и има ли почва в съвременния свят? ПЕТЪР-ЕМИЛ МИТЕВ 26           Популизъм и отдалечаване на меритократичните елити в либералните демокрации РУЖА СМИЛОВА 42           Популизмът като демократичен момент АНТОНИЙ ТОДОРОВ 56          Исторически контекст и…

  Read more
 • Информация за авторите

  Ръкописите се приемат по електронен път на адресите: politicheski.izsledvania@gmail.com и dobrinkanev@hotmail.com във формат word.doc.   Размерът на приеманите за публикуване в списание „Политически изследвания“ статии е около 18 – 25 стандартни страници (32 – 45 000 знака), а на рецензии, отзиви, съобщения – 2-3 стандартни страници (5 000 знака). Рецензират се само публикувани в България книги….

  Read more
 • доц. д-р Добрин Канев

  Добрин Канев е доцент в Нов Български университет. Доктор по философия. Добрин Канев е един от създателите на Департамента по политически науки в Нов български университет и негов ръководител в продължение на два мандата (1993-2000). Титуляр на постоянен курс “Жан Моне” по проект “Жан Моне”. Ръководил няколко международни и национални проекта. Основател и главен редактор…

  Read more