• Позиция относно промените в законодателството, регламентиращо финансирането на политическите партии

  Във връзка с промените относно финансирането на политическите партии, които в момента се обсъждат в Народното събрание, Асоциация „Прозрачност без граници“ инициира позиция, която бе подкрепена от професионална общност в лицето на Българската асоциация за политически науки, редица други неправителствени организации, юристи и експерти в тази област. Днес позицията бе изпратена на ръководството на Народното…

  Read more
 • Покана за статии

  Политики на (не)видимосттаБрой на “СеминарБГ”Съставители:Анна Кръстева и Ивайло Дичев Основна цел на политиката на видимостта е да прави някои неща (явления, индивиди, групи) видими. Не просто да бъдат физически възприемани, а да привличат вниманието, да се запечатват в паметта, да добиват значимост. Да стане видима определена група – например, етническо малцинство, хора с увреждания, бежанци…

  Read more
 • доц. д-р Мария Бакалова

  Доц. д-р Мария Бакалова е преподавател в катедра „Международни отношения“ на УНСС. В периода 2014-2019 г. е заместник-декан по научно-изследователската дейност на факултет „Международна икономика и политика“. Завършила е Университета за национално и световно стопанство със специалност “Международни отношения” и втора специалност “Политология”. Има магистърски степени по „Изследване на национализма“ (cumlaude) и „Политология“ от Централноевропейския…

  Read more
 • Покана за Общо събрание на БАПН

  Управителният съвет на БАПН, на основание чл. 26 от ЗЮЛНСЦ и чл. 22 от Устава, свиква редовно Общо събрание  на сдружението на 28 май 2019 г. от 16 ч.  в град София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ауд. 300 при следния дневен ред: 1. Приемане на нови членове на БАПН 2. Отчет на…

  Read more
 • Политически изследвания бр. 4/2007

  Статии в броя:  Видове популистки партии и бъдещето на демокрацията в България Светослав Андреев Една европейска демокрация: защо и как Филип К. Шмитър  Процесът на финансова децентрализация в България: какво бе постигнато за периода 2002-2005 и какво предстои Стела Недева Политическата система след местните избори Антоний ГълъбовПолитически образи Анна Кръстева Целият брой: Politicheski_izsledvania_4

  Read more
 • Политически изследвания бр. 3/2007

    Статии в броя: Външна политика и политическа култура: едно измерение на кливиджите в България Антоний Тодоров Качество на демокрацията след присъединяването към Европейския съюз Ян Зиелонка „Атака” – между национализма и популизма Кристина Жечева Реалната политика предизвиква теорията на политиката, тя не реаги­ра Светослав Ставрев Предизвикателствата към социалната демокрация и българския поли­тически модел Георги…

  Read more
 • Политически изследвания бр. 2/2007

  Статии в броя: Абстрахирането – същност на демокрацията и ключ към нейното изследване Николай Найденов Ляво и дясно: методологически проблемии съдържателни характeристики Милен Любенов Популисткият Zeitgeist Кас Муде Първите избори за Европейския парламент в България Петя Георгиева Политическото посредничество в епохата на “Биг Брадър“ Иво Инджов Целият брой: Politicheski_izsledvania_2

  Read more