• Предизвикателства пред представителната демокрация в България

    Предизвикателства пред представителната демокрация в България Доклади от Годишната национална конференция  на Българската асоциация по политически науки Настоящето издание включва докладите от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки, проведена на 13-14 ноември 2015г. в с. Арбанаси, при домакинството на Европейски информационен център – Велико Търново. Редактор: Калейнска, Теодора Автори: Мария Бакалова, Ангелина…

    Read more