• Българската външа политика и ситуацията в Югоизточна Европа

  Политиката на България в региона на Югоизточна Европа е закономерен продукт на икономическите, социокултурни, отношения българското в вътрешно-политически общество и групово-психологически въздействието на динамичната външнополитическата среда, в която тя се осъществява . Върху външната политика на България в региона оказват влияние значителен брой вътрешни и  външни фактори, които налагат търсене на адекватни външнополитически решения за защита на националния интерес както в краткосрочен, така и в средно срочен…

  Read more
 • Политически изследвания брой 1 от 2007 г.

  Списание “Политически изследвания” не се появява на голо поле. То наследява традициите положени от своя предшественик носещ същото наименование. Но съществената разлика между двете е преди всичко в това, че днешната политологическа общност, за разлика от 1991 г., когато излезе първия брой на стария “Политически изследвания”, не е призвана да доказва самобитното съществуване на една нова за България наука, посрещната тогава…

  Read more
 • Партийната система в България

  Многобройните политически партии или партийно-подобни сдружения, появили се след 1989 г., станаха основен символ на зараждащата се демокрация в България. Потискани с десетилетия, свободата за политическа изява и правото на сдружаване за постигане на политически цели намериха израз в нароилите се десетки политически партии, асоциации, съюзи, клубове. Чрез тях събуждащото се гражданско общество предяви претенции към все още властващата  омунистическа…

  Read more