Политически изследвания бр. 3/2007

Comments Off on Политически изследвания бр. 3/2007 273

 

Статии в броя:

Външна политика и политическа култура: едно измерение на кливиджите в България

Антоний Тодоров

Качество на демокрацията след присъединяването към Европейския съюз

Ян Зиелонка

„Атака” – между национализма и популизма

Кристина Жечева

Реалната политика предизвиква теорията на политиката, тя не реаги­ра

Светослав Ставрев

Предизвикателствата към социалната демокрация и българския поли­тически модел

Георги Карасимеонов

Към теория на социалната демокрация

Добрин Канев

Целият брой: Politicheski_izsledvania_3

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org