Политически изследвания брой 1-2/2017

Comments Off on Политически изследвания брой 1-2/2017 353

 

(НАЦИОНАЛ)ПОПУЛИЗМЪТ

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

5           Тройната популистка иновативност

АННА КРЪСТЕВА

Популизмът – концептуализации и теоретизации

19          Що е то „популизъм“ и има ли почва в съвременния свят?

ПЕТЪР-ЕМИЛ МИТЕВ

26           Популизъм и отдалечаване на меритократичните елити в либералните демокрации

РУЖА СМИЛОВА

42           Популизмът като демократичен момент

АНТОНИЙ ТОДОРОВ

56          Исторически контекст и политически залози на дискурсивната теория на популизма

ГЕОРГИ МЕДАРОВ

            Крайно-десният популизъм – политическите контроверсии

75        Популистката радикална десница в България: представители, произход, идеология, хоризонти

ПЕТЪР ЧОЛАКОВ

90        Европа под въпрос! Антиелитизмът: популисткият отговор

ИЛДИКО ОТОВА И ЕВЕЛИНА СТАЙКОВА

101       Дискурси на популизма,

ЕЛЕНА ТАРАШЕВА

122       Патриотарска идеология, мачистки тормоз над различните,анти-либерализъм и вкус към факелни шествия

ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА

134      Репресивната коректност на популизма

МОМЧИЛ БАДЖАКОВ

Популизмът като забава

151         Смехът – опиум на дигиталните народи

ИВАЙЛО ДИЧЕВ

159        Автори

161      Резюмета на английски език

165      Автори на английски език

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org