От Берлин до Хамбург

Comments Off on От Берлин до Хамбург 128

Програмните дебати в германската социалдеморация през ХХI век

Автор: Добрин Канев


Глава първа Между Берлин и Хамбург: Програма и политика на Германската социалдемокрация в края на XX и началото на XXI век

 • Неочакваната съдба на Берлинската програма
 • Червено-зелената коалиция на власт
 • Необходимостта от нова програма

Глава втора Ходът на дискусията за новата принципна програма на ГСДП

 •  Началото: От документа Блеър-Шрьодер до Нюрнбергския конгрес
 • „Рестартиране” на програмната дискусия между редовните и извънредните парламентарни избори
 • Заключителният етап

Глава трета Хамбургската програма

 • Основните ценности в нова интерпретация и „реабилитация” на демократичния социализъм
 • За глобализацията, за нейните последици и за необходимите социалдемократически отговори
 • Бъдещето на социалната държава

Заключение

Приложение: Програмните дебати в текстове и документи

 1. Ориентири за нова Принципна програма. От междинния доклад на Програмната комисия до конгреса в Нюрнберг (ноември 2001 г.)
 2. Свобода, справедливост и солидарност. Критерии и принципи на социалдемократическата политика през ХХI век. Доклад на Комисията по основните ценности при ръководството на ГСДП пред Програмната комисия (ноември 2001 г.)
 3. Доклад на проф. д-р Гезине Шван, член на Комисията по основните ценности на ГСДП (Първо заседание на Програмната комисия на 17 юни 2004 г.)
 4. Приватизация на насилието и нейните последици. Доклад на Ерхард Еплер на Четвъртото заседание на Програмната комисия, състояло се на 21 ноември 2004 г.
 5. Основи на нашата политика. Импулси за новата Принципна програма на ГСДП. Докладчици: Гезине Шван и Волфганг Тирзе (декември 2004)
 6. Чрез социална справедливост към солидарно общество. Импулси за новата Принципна програма на ГСДП. Докладчици: Андреа Налес и Карл-Херман Хаак (януари 2005)
 7. От словото на председателя на ГСДП Франц Мюнтеферинг на Третия програмен форум на ГСДП “Демокрация, участие, шансове за бъдещето, справедливост” (13 април 2005 г.)
 8. Матиас Платцек, Социална справедливост за XXI век (9 април.2006 г.)
 9. Социалната демокрация през ХХІ век. От “Бременския проект” за нова Програма на принципите на Социалдемократическата партия на Германия (януари 2007)
 10. Времето е назряло. Разговор на Томас Майер с Ерхард Еплер (септември 2007 г.)
 11. Новата „Хамбургска програма”. Основни положения в препоръките на Програмната комисия (септември 2007 г.)
 12. ГСДП се нуждае от силно послание. Документ, подписан от Г. Андрес, М. Гасперс-Мерк, Г. Ерлер, С. Кастнер, М. Мюлер, Е.-Д. Росман (25 октомври 2007 г.)
 13. Реч на председателя на ГСДП Курт Бек по Принципната програма на конгреса на партията в Хамбург (28 октомври 2007 г.)
 14. Хамбургската програма. Програма на принципите на Германската социалдемократическа партия (приета на Хамбургския федерален конгрес на 28 октомври 2007 г.)

Цялата публикация вижте тук.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org