КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА НА БАПН

Comments Off on КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА НА БАПН 35

На 27.09.2021 г. Общото събрание на БАПН, в съответствие с чл. 19 и чл. 20 от Етичния кодекс на БАПН и Правилника за приложението му, избра Комисия по етиката в състав:

  1. Проф. дпн Николай Найденов (Софийски университет) -Председател
  2. Проф. дфн Тодор Галунов (Великотърновски университет)
  3. Доц. д-р Симеон Асенов (Университет за национално и световно стопанство)
  4. Гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева (Нов български университет)
  5. Гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева (Пловдивски университет)

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org