доц. д-р Мария Бакалова

Comments Off on доц. д-р Мария Бакалова 440

Доц. д-р Мария Бакалова е преподавател в катедра „Международни отношения“ на УНСС. В периода 2014-2019 г. е заместник-декан по научно-изследователската дейност на факултет „Международна икономика и политика“.

Завършила е Университета за национално и световно стопанство със специалност “Международни отношения” и втора специалност “Политология”. Има магистърски степени по „Изследване на национализма“ (cumlaude) и „Политология“ от Централноевропейския университет в Будапеща.

Работила е в неправителствения сектор като анализатор и мрежови координатор (BalkanNeighboursNetwork) и редактор на шестмесечния бюлетин „BalkanNeighbours“ във Фондация „Асоциация АКСЕС“ (1995-1999). От 2001 г. работи като преподавател към катедра „Международни отношения“ в УНСС, където води семинари и чете лекции по дисциплините „Теория на външната политика“, „Международна и национална сигурност“, Еволюция на институции и режими“, „Външна политика на балканските страни“ и други. Била е гостлекто в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и НБУ. В периода 2003-2009 е Returning Scholar към Програмата за академично подпомагане (HESP/OSI-Budapest).

Участва в изследователски проекти и има публикации на български и английски език в областта на изследвания на национализма, малцинствената проблематика, международните отношения и външната политика, и Балканите. Има две монографични изследвания:

Национализъм и външна политика: българо-македонските отношения след края на Студената война, София: Стратком, 2013

Ролята на електронните медии за интеграцията на ромите в България. София: Институт „Отворено общество“, 2004. (двуезично издание на български и на английски език)

Публикувала е също няколко студии и множество статии (вж. някои публикации в профила в GoogleScholars и Academia.edu).

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org