проф. дпн Милена Стефанова

Comments Off on проф. дпн Милена Стефанова 404

Проф. дпн Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична администрация в специалност Публична администрация на Философски факултет на СУ „СВ. Климент Охридски“.  Ръководител на катедрата по публична администрация (2003 – 2007), заместник-декан на Философски факултет (2007-2011), заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ (2011-2015). Изследователските ѝ интереси и публикации са насочени към сферата на местната власт и самоуправлението в общините, процесите на децентрализация на държавното управление. Специализирала е в университети в Холандия и Ирландия. Като експерт участва в оценки на практики в различни общини. Била е общински съветник в Столичен общински съвет (2003 – 2007 г) и председател на комисията по Нормативна уредба и местно самоуправление. Член е на Комисията по връчване на етикета за иновации и добро управление на общинско ниво към МРРБ и на Българската асоциация за политически науки.

Автор е на 4 монографии и редица публикации в наши и чуждестранни научни издания. По-известните ѝ книги са „Книга за българските чорбаджии“ (1998), „Местната власт в България“ (1997), „Местна власт и местно самоуправление“ (2003), „Публичният  интерес в управлението на местно ниво“ (2019).

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org