Демокрацията в България през ХХI в.

Comments Off on Демокрацията в България през ХХI в. 311

“Демокрацията в България през ХХI в.”  е сборник със статии в резултат на проведената на 30 и 31 октомври 2009 Национална научна конференция на Българската асоциация за политически науки.

Съдържание
Демокрация, политическо представителство и политически актьори
Даниел Смилов, Партиите и фрустрираната демокрация
Антоний Тодоров, Българската демокрация – модуси на политическото участие
Милен Любенов, Партийна система без системност
Любомир Стефанов, Партии на ръба
Петя Георгиева, Ролята на БСП в демократизацията на България след 1989 г.
Олга Симова, Гражданските движения в България: двадесет години по-късно
Михаил Иванов, Някои политически аспекти на етническите отношения в България през последните 22 години
Радосвета Кръстанова, От демокрация на елитите към демокрация на участието: анализ на мотивацията на участници в природозащитното движение в България
Ружа Смилова, Социално доверие и колективно действие: случаят Топлофикация – София
Нови ценности и идеологии
Анна Кръстева, Българската политология в политологично огледало
Любов Минчева, Проблеми и перспективи пред българското мироопазване:
сътрудничество с ЕС и НАТО
Антоний Гълъбов, Политическа социализация в условията на посттоталитарна трансформация. Генерационен анализ на политически ценности
Йордан Василев, Страхът и Надеждата: Джулио Тремонти и идеите на новия политически дебат. Размисли върху идеологическите перспективи пред
българския преход
Момчил Баджаков, За политическата коректност
Васил Пенев, Логични и хаотични тезиси за перспективите на левицата в България 2009
Ивка Цакова, Демократични очаквания от новата публична сфера в България
България в света и в ЕС
Соня Хинкова, Суверенитет и съюзнически ангажименти в наднационална общност по примера на Европейския съюз
Евгения Иванова, България в Европа: „лъскат саби, щитове”…
Катя Христова-Вълчева, Европеизация на българския парламент
Петя Александрова, Европеизация на партийните програми на политическите партии в България. Сравнителен анализ преди и след присъединяването към ЕС
Благовеста Чолова, Европейски избори 2009: Образът на Европа в българските медии
Ивайла Стоева, Доверието в евроинституциите – шанс за българската демокрация и българите
Теодора Калейнска, Ролята на Съвета на Европа в българския преход към демокрация 1992-2007. Политика към гражданското общество

Валентин Петрусенко, Референдумът по Лисабонския договор и предизвикателствата пред новия екип на ЕК

Цялата публикация може да намерите тук:  Sbornik-DemocracyBG-21vek

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org