Българската асоциация по политически науки е създадена в средата на 70-те години като първата и единствената професионална организация на преподавателите и изследователите в тази сфера. В нея членуват и колеги от международни отношения и европеистика.

Целите на БАПН са в пет ключови насоки:

  • Да е професионалното лице на политологичната общност в страната, като работи за утвърждаване на силна, разпознаваема и уважавана академична гилдия.
  • Да издава списание „ Политически изследвания“ като най-авторитетното българско политологично списание, което представя на академичната общественост основни резултати от изследванията и в класически, и в иновативни направления на политическите науки и на свързаните с тях интердисциплинарни полета.
  • Да бъде трибуна на политологичните изследвания чрез организиране на регулярна конференция на БАПН, както и на други значими научни форуми – международни и национални конференции, дебати, кръгли маси.
  • Да съдейства за професионалното израстване на младите политолози; да развива продуктивни интергенерационни контакти между утвърдени и млади изследователи.
  • Да развива международна дейност в три ключови направления:

o  Да възстанови и активизира членството в IPSA;

o   Да съдейства за развитие на регионалното сътрудничество в рамките на Балканската асоциация по политически науки, чийто съучредител е и Българската асоциация по политически науки;

o   Да развива контакти с други асоциации по политически науки.


Членове на Българската асоциация за политически науки

 

 

Полезни връзки


 

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org