Предизвикателства пред представителната демокрация в България

Comments Off on Предизвикателства пред представителната демокрация в България 503

Предизвикателства пред представителната демокрация в България

Доклади от Годишната национална конференция  на Българската асоциация по политически науки

Настоящето издание включва докладите от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки, проведена на 13-14 ноември 2015г. в с. Арбанаси, при домакинството на Европейски информационен център – Велико Търново.

Редактор: Калейнска, Теодора

Автори: Мария Бакалова, Ангелина Марковска, Соня Хинкова, Гергана Радойкова, Елизабет Йонева, Мая Русева, Виктор Михайлов, Светлин Тачев, Пламен Ралчев, Мария Попковачева – Терзиева, Мария Илчева, Георги Найденов, Стойчо Стойчев, Ваня Кашукеева – Нушева, Ружа Смилова, Димитър Димитров, Георги Манолов, Даниела Пастарманджиева, Елица Ефремова, Теодора Калейнска, Блага Благоева.

Цялата публикация вижте тук.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org