Политическата наука и българското общество

На 8 юли 1991 г. в редакцията на списание „Политически изследвания” се състоя разговор за проблемите и перспективите на българската политическа наука. В него тогава взеха участие проф. дфн Димитър Иванов, проф. дфн Георги Карасимеонов, доц.дсн Огнян Минчев и доц. д-р Добрин Канев, главен редактор на списанието.

Categories: Януари 2007