Демокрация и политически партии

Според известното твърдение на Шатшнайдер от преди повече от половин век, “политическите партии създадоха демокрацията и модерната демокрация е немислима освен в термините на политическите партии” (Schattschneider, 1942: 1). Централното място на политическите партии за демокрацията като цяло се приема както от съвременните изследователи, така и от политиците, ангажирани с подпомагане развитието на нововъзникващи демокрации или с подобряване качеството на демокрацията в установените демократични държави.

Categories: Януари 2007