Годишна национална конференция

Comments Off on Годишна национална конференция 285

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВОНа 13 и 14 ноември 2015 година в Арбанаси се проведе Национална годишна конференция на Българската асоциация по политически науки. Основната тема на срещата тази година е
“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА  ДЕМОКРАЦИЯ В  БЪЛГАРИЯ”.

Конференцията е посветена на Европейската година на развитието 2015 -“Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”
и на 20-годишнината от създаването на Философски факултет на ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий».

 

13 ноември 2015г.

13.30 – 13.45 – откриване на конференцията, приветствия

Първа сесия – модератор доц. д-р Теодора Калейнска

13.45 – 14.00Драгомир Стоянов, ВУЗФ – Европа и политическите партии: три изследователски подхода
14.00 – 14.15Доц. д-р Мария Бакалова, УНСС – Демократична (не)легитимност на външната политика: аспекти на теорията и практиката на примера на съвременна България
14.15 – 14.30 доц. д-р Ангелина Марковска, ВТУ – Кой управлява? Жените в политиката или джендър аспекти на съвременния политически дебат. 14.30 – 14.45 доц. Соня Хинкова, НБУ – Външнополитически съображения в преговорите за присъединяване към ЕС на страни от Западните Балкани 14.45 – 15.15 – дискусия
15.15 – 15.30 – кафе пауза

Втора сесия – модератор доц. д-р Ангелина Марковска

15.30 – 15.45доц. д-р Елена Симеонова, УНСС – Демокрацията и пазарът: 20 години по-късно
15.45 – 16.00д-р Гергана Радойкова, СУ – Демократичната отчетност като легитимиращ фактор на представителната демокрация
16.00 – 16.15гл.ас.д-р Елизабет Йонева, УНСС – Енергийната демокрация срещу демократичната енергетика
16.15 – 16.30д-р Мая Русева, ВТУ – Политическата модернизация – демократични механизми и практики
16.30 – 17.00 – дискусия

Трета сесия – модератор д-р Мая Русева

17.15 – 17.30Доц. д-р Теодора Калейнска, ВТУ – Съветът на Европа и гражданското общество в Европа
17.30 – 17.45Докт. Виктор Михайлов, СУ – Има ли място за демокрация на участието в ЕС – оценка на ефективността на Европейската гражданска инициатива
17.45 – 18.00 – Докт. Светлин Винченцо Тачев , СУ – Прякото гражданско участие като фактор за преодоляване на кризата на представителната демокрация в България
18.00 – 18.20 – дискусия

Четвърта сесия – модератор д-р Стойчо Стойчев, СУ

9.00 – 9.15 Докт. Мария Илчева, ВТУ – Предизвикателства пред развитието на социалната икономика в България
9.15 – 9.30 – Докт. Мария Попковачева-Терзиева, СУ – Емоциите в социалната мобилизация: казусът с българските протести от 2013г.
9.30 – 9.45 – Докт. Пламен Ралчев, УНСС
 9.45 – 10.00 – дискусия Кафе пауза
10.00 – 12.00 – Кръгла маса „ Проекции на представителната демокрация в България и Местни избори 2015г „
Модератор – доц. Димитър Димитров , СУ

10.00 – 10.15Проф. Георги Найденов, ТУ – Местните избори 2015 год. – индикатор за успеха на СИК в установяване на режим на парламентарен авторитаризъм
10.15 – 10.30гл. ас. д-р Стойчо Стойчев, СУ – Структура на контролираното гласоподаване в България 2014-2015
10.30 – 10.45 д-р Ваня Кукушеева – Нушева, Трансперанси интърнешънъл – Мащаби и изразни форми на купуването на гласове в България (изследователски методи за тяхното установяване)
10.45 – 11.00 д-р Ружа Смилова, СУ – Политическо задължение и криза на управляемостта в България Доц. Димитър Димитров, СУ
Представяне резултати изследователски проект Доц. д-р Даниел Смилов, СУ  Доц. д-р Блага Благоева, УНСС
Дискусия
12.00 – Закриване на конференцията

Покана за участие в конференцията
Pokana_2015

Програма на конференцията
Programmе-10.11.2015

 


 

Similar articles

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org