• In memoriam

  На 7 януари 2023 г. внезапно ни напусна проф. Георги Карасимеонов – един от доайените и основателите на политологията в България. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, учен с международно признание и принос проф. Карасимеонов беше ръководител на катедра „Политология“ (2008-2012) и председател на Българската политологическа асоциация (1991-1998), член на Изпълнителния съвет на Европейския…

  Read more
 • Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

      Стартира проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”. Проектът се изпълнява от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление“, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г. Основната цел на проекта е насърчаването на открито и отговорно управление на местно ниво,…

  Read more
 • Покана за Общо събрание на БАПН

  От сдружение с нестопанска цел „ Българска асоциация за политически науки“Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация заполитически науки“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БАПН свикваредовно общо събрание на сдружението на 31 май 2022 година от 17.00 часа в гр. София,бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл….

  Read more
 • Open Access Publishing Conference – Call for Proposals Now Open

  The International Political Science Association (IPSA), in collaboration with Concordia University, the Konrad Adenauer Foundation and the American Political Science Association, will hold a hybrid conference titled Open Access Publishing: A New Era in Scholarly Communication to contribute to the future of scholarly publishing.The two-day international conference will take place onsite at Concordia University in Montreal, Canada, and virtually on 13-14…

  Read more
 • Покана за лекция на тема: “Democratic Illiberalism: Post-communist Conceptual Innovation?”

  28 октомври ще се проведе разговор на специализираната група Modern Liberty, Political Studies Association, на която д-р Ружа Смилова ще представи лекция на тема: “Democratic Illiberalism: Post-communist Conceptual Innovation?” Събитието е с начален час 17 ч. След въвеждащата презентация, ще има възможност за въпроси и дискусия.Обявата – с линк за регистрация – можете да видите на страницата на…

  Read more
 • Етичен кодекс

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ* (приет на 27.09.2021 г. от Общото събрание на БАПН) ВЪВЕДЕНИЕ Кодексът очертава етичните принципи и критерии, които съставляват основата на професионалните отговорности и професионалното поведение на политолозите, обединени в БАПН. Той представлява най-обща нравствена рамка и система от ориентири по проблеми, с които политолозите се сблъскват всекидневно…

  Read more
 • Годишна конференция на БАПН

  “Кризи и парламентарно управление” е темата на годишната конференция на БАПН. Тя ще се проведе през пролетта на 2022 г. и ще бъде организирана от Нов български университет.

  Read more
 • КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА НА БАПН

  На 27.09.2021 г. Общото събрание на БАПН, в съответствие с чл. 19 и чл. 20 от Етичния кодекс на БАПН и Правилника за приложението му, избра Комисия по етиката в състав: Проф. дпн Николай Найденов (Софийски университет) -Председател Проф. дфн Тодор Галунов (Великотърновски университет) Доц. д-р Симеон Асенов (Университет за национално и световно стопанство) Гл….

  Read more
 • доц. д-р Теодора Калейнска

  Ръководител на Представителството на Съвета на Европа в България /2007- 2010г/ и на регионалния офис във Велико Търново (1997-2007), на Европейски информационен център (1997 – до момента). Eксперт в областта на международните организации; институции и политики на Съвета на Европа и на ЕС; дипломация и протокол. Член на Консултативната комисия по въпроси на гражданското общество…

  Read more