• Покана за лекция на тема: “Democratic Illiberalism: Post-communist Conceptual Innovation?”

  28 октомври ще се проведе разговор на специализираната група Modern Liberty, Political Studies Association, на която д-р Ружа Смилова ще представи лекция на тема: “Democratic Illiberalism: Post-communist Conceptual Innovation?” Събитието е с начален час 17 ч. След въвеждащата презентация, ще има възможност за въпроси и дискусия.Обявата – с линк за регистрация – можете да видите на страницата на…

  Read more
 • Етичен кодекс

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ* (приет на 27.09.2021 г. от Общото събрание на БАПН) ВЪВЕДЕНИЕ Кодексът очертава етичните принципи и критерии, които съставляват основата на професионалните отговорности и професионалното поведение на политолозите, обединени в БАПН. Той представлява най-обща нравствена рамка и система от ориентири по проблеми, с които политолозите се сблъскват всекидневно…

  Read more
 • Годишна конференция на БАПН

  “Кризи и парламентарно управление” е темата на годишната конференция на БАПН. Тя ще се проведе през пролетта на 2022 г. и ще бъде организирана от Нов български университет.

  Read more
 • КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА НА БАПН

  На 27.09.2021 г. Общото събрание на БАПН, в съответствие с чл. 19 и чл. 20 от Етичния кодекс на БАПН и Правилника за приложението му, избра Комисия по етиката в състав: Проф. дпн Николай Найденов (Софийски университет) -Председател Проф. дфн Тодор Галунов (Великотърновски университет) Доц. д-р Симеон Асенов (Университет за национално и световно стопанство) Гл….

  Read more
 • доц. д-р Теодора Калейнска

  Ръководител на Представителството на Съвета на Европа в България /2007- 2010г/ и на регионалния офис във Велико Търново (1997-2007), на Европейски информационен център (1997 – до момента). Eксперт в областта на международните организации; институции и политики на Съвета на Европа и на ЕС; дипломация и протокол. Член на Консултативната комисия по въпроси на гражданското общество…

  Read more
 • Кандидатстване за членство

  Устав на БАПН: Чл. 9.(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които  упражняват научно-изследователска дейност или преподаване на политически науки и желаят да се ползват от дейността на сдружението и да работят за неговите цели. При желание за членство се подава следното заявление:

  Read more
 • Покана по повод представянето на книгата в чест на проф. Петър-Емил Митев

  Катедра “Политология” и Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” в партньорство с Българската социологическа асоциация и Българската асоциация на политически науки Ви канят на представянето на книгата в чест на проф. Петър-Емил Митев Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2021 Повече от шест десетилетия професор Петър-Емил Митев отмества бариери…

  Read more