Публичният интерес в управлението на местно ниво

Comments Off on Публичният интерес в управлението на местно ниво 186

Автор: Милена Стефанова

 

Монографията на доц. Милена Стефанова търси отговор на въпросите: какво е публичен интерес, кой го определя и как се постига? Как работят администраторите и политиците в защита на публичния интерес? Отговорите на тези въпроси са в основата на универсална методика за оценка на дейността на местните власти в защита на публичния интерес, която е верифицирана чрез емпирично изследване.

Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org