rsz_Антоний_Тодоров

Проф. Антоний Тодоров

Comments Off 45

Професионална автобиография:

Професор по политически науки в Нов български университет, София.

Магистър по международни отношения (1983 г.). Доктор по най-нова история (1988). Доктор на политическите науки (2009 г.).

Специализирал е в Центъра за изследване на френския политическия живот (CEVIPOF); Sciences Po (1993, 1994), Париж; East-West Institute (1996), Прага.

Той е бил гост-професор в Свободния университет в Брюксел (2009-2016), Университета на Бургундия, Дижон (1999, 2002, 2007), Университета в Букурещ (2009-2016).

Член на асоциативния съвет на Франкофонската университетска агенция (2013-), член на УС на Международния институт за социални науки (ЮНЕСКО), Библос, Ливан (2012-); член на научния съвет на Националната режа на домовете на науките за човека, Франция (2012-); член на Съвета на директорите на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт, София (2005) и член на Консултативния съвет на Дипломатическия институт (Министерство на външните работи), София (2005). Бил е председател на УС на БАПН (2002-2012).

Последни публикации:

Качество на демокрацията в България, съвместна редакция с Добрин Канев и съавтор, София, Изток-Запад, 2014;

Елементи за политика, София НБУ, 2012;

Граждани, партии и избори: 1879-2009 България), София-Изток Запад, 2010 “Bulgaria”. Dieter Nohlen and Philip Stover, eds. Elections in Europe: A Data Handbook. Nomos, 2010;

L’engagement citoyen. (ed. with Anna Krasteva). Sofia, NUB 2010; Bulgaria: Democratic direction in support of Civil Society (with Andrey Raychev). In: H.-D. Klingemann, D. Fuchs, J. Zelionka (eds.) Democracy and Political Culture in Eastern Europe. Routledge 2006.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org