Photo_Anna Krasteva

Проф. Анна Кръстева

Comments Off 192

Професионална автобиогафия: 

Професор по политически науки в Департамента по политически науки на НБУ.
Доктор хонорис кауза на Университета Лил 3, Франция.
Гост-професор в Университета Лавал, Канада, Институтите за политически изследвания в Париж и Лил, Института за академични изследвания в Нант, Франция, лекции в многобройни европейски университети.
Главен редактор на международното списание Southeastern Europe (Brill), член на редколегията на едно американско (Nationalism and ethnic politics, (Routledge), едно френско (REPCEE)  едно китайско (欧洲评论 - Europeana, Shangai), едно българско  (Политически изследвания) списание.
Член на множество международни научни съвети и на борда на Дипломатическия институт.
Вицепрезидент на Българската асоциация по политически науки.
Член на ръководството на Балканската асоциация по политически науки.
Оценител на проекти за Европейската комисия и научни институции във Франция, Канада, Щвейцария.
Автор на 3 монографии, съставителство на 27 колективни труда (три публикувани на английски, два други публикувани на два езика – български и английски, три – на  български и френски, един – на френски), над 100 студии, статии и доклади на международни конференции, издадени в България, САЩ, Франция, Великобритания, Белгия, Русия, Швейцария, Германия, Македония, Словакия, Гърция, Сърбия, Турция, Италия, Холандия, Румъния, Китай.

Монографии и избрани книги:

Кръстева А. От миграция към мобилност: политики и пътища. София: Изд. на НБУ, 2014.

Кръстева А. Еластичен (пост)секуларизъм. София: Контрасенсус, Семинар Бг, 2014. http://www.seminar-bg.eu/item/423-elastichen_postsekularizam.html

Кръстева А. Идентичности, дискурс, власт. София: Петекстон, 1999.

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Krasteva Anna (dir) E-citoyennetés. Paris : Harmattan, 2013.

Brown Elinor and Anna Krasteva (eds) (2013) Migrants and refugees. Equitable education for displaced populations. USA: Information Age Publishing.

КръстеваА. (съст) Българскиятполитик: щрихикъмпортрета. София: НБУ, 2010.

Кръстева, А. (съст) . Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006.

Кръстева, А. (съст) Имиграцията в България. София: IMIR, 2005.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org