Политически изследвания брой 1 от 1992 г.

Comments Off on Политически изследвания брой 1 от 1992 г. 395

Списание “Политически изследвания” не се появява на голо поле. То наследява традициите положени от своя предшественик носещ същото наименование. Но съществената разлика между двете е преди всичко в това, че днешната политологическа общност, за разлика от 1991 г., когато излезе първия брой на стария “Политически изследвания”, не е призвана да доказва самобитното съществуване на една нова за България наука, посрещната тогава от мнозина с предубеждения. А е списание свързано с една престижна и утвърдена научна дисциплина, преподавана в редица университети на страната, със зрял научен потенциал и стотици възпитаници.


 Статиий в броя

Съдържание

Download

Ще овладеем ли изкуството на демокрацията?

Георги Карасимеонов

Download

Политически език: Посткомунистически импресии

Анна Кръстева

Download

Политическа стабилност при прехода към демократично общество

Добрин Канев, Наташа Ралева, Мария Йорданова, Александър Рангелов, Елена Деведжиева

Download

Мажоритарният принцип и политическият плурализъм в епистемологическа перспектива

Светослав Малинов

Download

Великото Народно събрание в спектъра на политическите ценности

Елка Тодорова, Кирил Геров, Борис Ставров, М. Френкева

Download

Източнородопските мюсюлмани – национално самосъзнание и масово поведение

Кольо Рамчев, Любомир Стаменков, Борис Боголюбов

Download

Истина и политика

Хана Арендт

Download

Политиката от научно гледище

Любомир Владикин

Download

Предизвикателства пред Балканската сигурност: поглед от Халки

Биляна Николова

Download

Да разбираме  политическата промяна

Теодора Калейнска

Download

 

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org