Плащане на членски внос

Comments Off on Плащане на членски внос 16

По банков път:

БАПН – титуляр на сметката
Банка – ОББ

IBAN: BG63UBBS88881000684631

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org