НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО POLICY MARKER

Comments Off on НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО POLICY MARKER 351

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО POLICY MARKER В БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯТА

Автор Стойчо Стойчев

Актуално изследване, поръчано от Фондация „РискМонитор“ показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява съществена роля за преодоляването на сериозните проблеми с организираната престъпност и корупцията, който обаче остава неизползван. На базата на емпиричните заключения, настоящият текст търси решение на фундаменталния проблем, свързан с пасивността на парламентарната институция при формулирането и осъществяването на политики, в частност насочени срещу престъпността и корупцията, каквато е неговата автентична роля. Определяйки ясно границите на проблема и невъзможността за радикална и трайна промяна без наличието на цялостна институционална реформа, текстът предлага набор от краткосрочни, но приложими решения, които да ограничат негативните ефекти от дефицитите в работата на Народното събрание. Застъпена е и тезата, че качествено нов етап в борбата с организираната престъпност и политическата корупция може да се очаква само в резултат на цялостна институционална реформа, която да отреди централна роля на парламента в тази секторна политика, като направи главния прокурор и вътрешния министър пряко зависими от парламентарния контрол.

Цялата публикация вижте тук
National Assembly as a Policy Maker in the Fight Against Organized Crime and Corruptoin – BG


Similar articles

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org