Кандидатстване за членство

Comments Off on Кандидатстване за членство 7

Устав на БАПН: Чл. 9.(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които  упражняват научно-изследователска дейност или преподаване на политически науки и желаят да се ползват от дейността на сдружението и да работят за неговите цели.

При желание за членство се подава следното заявление:

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org