доц. д-р Теодора Калейнска

Comments Off on доц. д-р Теодора Калейнска 140

Ръководител на Представителството на Съвета на Европа в България /2007- 2010г/ и на регионалния офис във Велико Търново (1997-2007), на Европейски информационен център (1997 – до момента). Eксперт в областта на международните организации; институции и политики на Съвета на Европа и на ЕС; дипломация и протокол. Член на Консултативната комисия по въпроси на гражданското общество към 38-о, 39-о, 40-о, 41-о Народно събрание. Докторска специализация в Оксфорд.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org