Годишна научна конференция на БАПН “ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ: КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ”

Comments Off on Годишна научна конференция на БАПН “ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ: КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ” 565

Годишна научна конференция на БАПН

ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ :

КОНСЕНСУС, КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ

1-2 декември 2017 г. – Велико Търново

Организирана със съдействието на Европейски информационен център „Европа директно“ – Велико Търново и Философски факултет на Великотърновския университет

 

В началото на месец декември във Велико Търново се проведе годишната научна конференция на Българската асоциация за политически науки (БАПН), организирана отЕвропейския информационен център „Европа Директно“ във Велико Търново и Философския факултет на Великотърновския университет. Научният форум събра преподаватели, изследователи и докторанти от УНСС, ВТУ, НБУ, УниБит и ЮЗУ.

Доцент Теодора Калейнска, директор на Европейския информационен център и член на УС на БАПН, откри конференцията като отбеляза, че Европа и Европейския съюз са отново на кръстопът. След глобалната финансова криза в края на първото десетилетие на 21 век, поредните предизвикателства пред Съюза сега са свързани с протичащите процеси в Испания и Италия, устойчивият миграционен натиск по европейските граници, противоречивите сигнали в процесите на разширяване и добросъседство – проблеми, които безспорно поставят повече въпроси, отколкото отговори. Оттук и необходимостта от бързи, адекватни, обосновани и защитими решения и на европейско, и на национално ниво. Доцент Калейнска посочи, че в тези динамични времена България за първи път поема Председателството на Съвета на ЕС с обявените от правителството три ключови приоритета – консенсус, конкуренция и кохезия. В тази обща рамка доц. Калейнска постави трите тематични панела на конференцията:

Първи панелЕвропейска перспектива за Западните Балкани – доколко възможна е политиката на разширяване и добросъседство?

Втори панелQuo Vadis, Evropa?

Трети панелЕвропейски, национални, регионални, местни измерения на ЕвроПредседателството

По тематичните панели бяха изнесени 18 доклада, провокирали няколко оживени дискусии. Част от докладите бяха насочени към по-общи проблеми и противоречия на ЕС, както и конкретни аспекти от функционирането му. Доц. Георги Чанков (УНСС) разгледа идеологическата криза в ЕС в контекста на новия прочит на дебата либерализъм-консерватизъм. Доц. Соня Хинкова от НБУ направи анализ на геополитическите предизвикателства пред ЕС като очерта три посоки към съседни на ЕС територии и изведе проблемите и перспективите във външните отношения на Съюза с геополитическите съседи. Доц. Ивка Цакова (УНСС) даде един доста песимистичен отговор на въпроса „Quo Vadis, Evropa?“ като изведе олигархизацията на политиката в обединена Европа като препятствие за постигането на консенсус, конкуренция и кохезия. Д-р Петър Канев (УниБит) посочи, че културно и исторически съществуват две паралелни Европи – северозападна и югоизточна, които не се познават и не се разпознават взаимно. Докторант Александър Узунов (ВТУ) представи развитието на европейския проект в неговия исторически контекст, а докторант Зорка Русинова (ВТУ) разгледа миграционните вълни към Европа от Близкия изток и Африка и произтичащите от това предизвикателства за България.  Два от докладите бяха посветени на релациите национално-наднационално-интернационално и техни проявления в Европа. Доц. Христина Дончева (УНСС) разгледа актуални аспекти на динамика национално-наднационално в ЕС, а докторант Светослав Мишев (ВТУ) представи казуса „Каталуня“ като пример за колизия на принципи на националното и международното право.

Друга група доклади разгледаха различни аспекти на Европейската перспектива за Западните Балкани. Доц. Мария Бакалова (УНСС) оцени изпълнимостта на заявения приоритет „Западни Балкани“ на предстоящото българско председателство в контекста на балканската политика на България през последните две десетилетия. Докторант Венцислав Георгиев (ВТУ) разгледа ролята на християндемократическите партии и на ЕНП за евроинтеграцията на Западните Балкани. Докторант Лилия Маркова (УНСС) коментира перспективите на Македония за членство в ЕС. Христо Иванов, студент по „Политология“ от УНСС защити избора на европейската перспектива за Западните Балкани за приоритет на българското председателство

В търсене на отговор на въпроса „Quo Vadis, Evropa?“ някои от участниците се насочиха към въпросите на и за кохезията  в различните й измерения в ЕС. Д-р Радосвета Кръстанова (НБУ) представи програмата „Европа за гражданите“ и някои от инициативите, осъществени по тази програма. Д-р Ивайла Стоева говори за европейските измерения и националната специфика на гражданското образование в ЕС. За връзката между кохезия и солидарност през призмата на концепцията за социален капитал говори докторант Теодор Славев (УНСС). Ангел Янчев, докторант във ВТУ, представи швейцарският акт на медиация от 1803, а Мирослав Терзийски, докторант в ЮЗУ представи доклад за дигиталните предизвикателства пред политическите елити на примера на кандидатпрезидентската кампания в България от 3016 г.

Проведената годишната научна конференция на БАПН даде възможност на участващите представители от БАПН да споделят идеите и разбиранията си за актуалното състояние и бъдещото развитие на ЕС.

Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник в началото на февруари 2018 година.

IMG_3168IMG_3140IMG_3160IMG_3161

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org