Гл.ас. д-р Милен Любенов

Comments Off on Гл.ас. д-р Милен Любенов 79

Милен Любенов е главен асистент в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по политология.

Научните му интереси са в областта на политическите партии и партийни системи, българската политика.

В периода 2012-2017 г. е секретар по вътрешна политика на Президента и председател на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България.

Основни публикации

Книги

2011   Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания (1900-2009). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

2010   (Съставител и редактор) Българската политология пред предизвикателствата на времето. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Глави от книги и статии

2013    (Съавтор с Георги Карасимеонов) Bulgaria in:The Handbook of Political Change in Eastern  Europe, Eds. Berglund St., Ekman E. Deegan-Krause, Knusten T. Third Edition. Edward Elgar.

2010   Bulgaria in:The 2009 Elections to the European Parliament. Country Reports. Ed. Gagatek W. European University Institute Press.

2010 Партийна система без системност. Сп. Политически изселдвания, бр.1/2010

2007 Ляво и дясно: методологически проблеми и съдържателни характеристики. Сп. Политически изследвания, бр.2/2007.

 

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org