Българска асоциация за политически науки

Българска асоциация за политически науки е създадена през 1990 година.

Списание

Политически изследвания

Новини

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org